Wat is die rol van die ouderling?

1. Hulle oefen toesig uit oor die gemeente, as opsieners. (1 Tim. 3:1)

Lees : 1 Tim. 5:17

 • Die woord, “regeer”, in bg. skrifgedeelte beteken: “have charge over, “ to stand first”.
 • Hulle outoriteit oor die gemeente is egter nie as diktators of deur dwang nie, maar deur voorskrif (wat die Bybel vereis wat hulle moet doen) en voorbeeld (hoe hulle dit doen, m.a.w. die gesindheid of manier).
 • Eenheid en harmonie in die gemeente begin as daar juis hier, tussen ouderlinge, eenheid en harmonie is.
 • Daar moet eenparigheid wees oor sake, as daar nie is nie, moet dit deur vas, gebed,’n soeke na die wil van God en selfondersoek verkry word. ( ‘n Mens gaan nie tot stemming oor nie.)

 2. Hulle is verantwoordelik om te preek en lering te gee.

Lees: Titus 1:7-9

 • Hulle moet oor leerstellige strydvrae beslis en die waarheid aan die gemeente oor dra.
 • Om gesonde leerstelling te ken en die vermoë om dit aan mense te kan oordra.

 3. Hulle moet kan vermaan.

Dit bestaan uit verskillende elemente:

 • Oortuiging. (Hand. 2:4,14:22 Titus 1:9)
 • Pleit. (2 Kor. 8:17)
 • Vertroos. (1 Thess.2:11)
 • Bemoedig. (1 Thess. 4:1)
 • Geduldig wees om leerstellige waarhede oor te dra. (2 Tim. 4:2)

 4. Die oudelinge is daar as iemand venootskap soek in gebed.

Lees Jak. 5:14

 5. Moet ‘n herder wees.

Lees Hand. 20:28

 

Wat is die Kwalifikasies van ‘n ouderling?

(1 Tim 3:1-7 en Titus 1)

 1. Sonder beskildiging. (“Above reproach”)

 • Onberispelik.
 • Hy moet ‘n leier wees wat nie beskuldig kan word van enige bewuste sonde nie.
 • Sonder beskuldiging t.o.v. sy getroude lewe, sosiale lewe, familie lewe, besigheidslewe en geestelike lewe.

 2. Die man van een vrou. (“ A one-women man”.)

 • “Singleminded in his devotion to his wife.” Iemand wat nie bekend staan as ‘n man wat met elke vrou flankeer nie.

 3. Nugter. (“Temperate”)

 • ‘n Gebalanseerde, gematigde lewe.

 4. Ingetoë. (“Prudent”)

 • Een wat wysheid besit.

 5. Fatsoenlik. (“Respektable”)

 • Hy besit waardigheid en het die respek van sy gelyke.

 6. Gasvry.

 • Almal is ewe welkom by hom aan huis. (Geen patrydigheid nie.)

 7. Bekwaam om te onderrig.

 8. Geen drinker.

 • Ds. Loukie Delport: “As jy gesuip het, het jy nou klaar gesuip.”

 9. Geen vegter.

 • Soek altyd vir ‘n gestry en baklei.

 10. Geen vuilgewinsoeker.

 • Gee nie om op watter manier hy voordeel uit ‘n ander kry of hoe dit sy morele karakter beïnvloed nie.

 11. Vriendelik (“Gentle”)

 12. Geen strydlustige.

 • “without battle”

 13. Geen geldgierige.

 • Vry van die liefde vir geld.

 14. Iemand wat sy huishouding goed bestuur.

 • Hele huishouding. (Tuin- en kombuis- werkers, familie en skoonfamilie, besittings en finansies.)
 • Bekwaam om te ondderig en te bestuur.

 15. Nie ‘n nuwe bekeerling nie.

 • Dit vat tyd om geestelik volwasse te raak en om ‘n mens se lewe en kwalifikasies te evalueer.

16. ‘n Goeie reputasie.

 • Beide van in en buite die Kerk.

  (einde)